The Slumber Of Innocents

20130216-132707.jpg

Keep a quiet heart, sit like a tortoise, walk sprightly like a pigeon and sleep like a dog.
-Dr. Li Qing Yu, on longevity

I wonder what do dogs dream about?

10 thoughts on “The Slumber Of Innocents

  1. may nabaso akong libro, totoong nananaginip daw ang mga aso, ang tanong lamang – ano kaya ang kanilang napapanaginipan? di kaya tayo na kanilang laging nakakasama o ang mga pagkain na ating inihahain sa kanila, o di kaya ang mga taong minsang nagtangka sa ating kaligtasan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s